BKR

BKR

geldlenenbkr.nuBKR staat voor Bureau Krediet Registratie welk gelegen is in Tiel. Wat houdt een BKR registratie of BKR codering in ? Hoe leen je geld met BKR of zonder BKR toetsing ?

Wat is het BKR?

In het BKR registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en eventuele betalingsachterstanden op kredieten. Alleen aangesloten organisaties kunnen deze gegevens inzien. Als particulier / kredietnemer kan men alleen zijn eigen gegevens inzien. Je kan een positieve BKR registratie hebben, maar ook een negatieve BKR registratie.

Positieve BKR registratie

Een positieve BKR registratie krijg je al gauw als je iets met krediet te maken hebt. Heb je bijvoorbeeld de mogelijkheid om rood te staan op je betaalrekening, dan kan het al zijn dat je positief bij het BKR geregistreerd staat. Ook bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet of bij het afsluiten van een hypotheek wordt je bij het BKR geregistreerd.

Negatieve BKR registratie

Een negatieve BKR registratie krijg je op een aantal manieren. Er zijn dan ook een aantal verschillende negatieve BKR notering codes.


 Ferratum - Minilening zonder BKR toetsing

A code BKR registratie

Los je je krediet enkele maanden achter elkaar niet op tijd af, dan zal de kredietverstrekker de kredietnemer bij BKR registreren en krijgt hij/zij een A notering. Alvorens deze registratie uit te voeren zal de kredietverstrekker de kredietnemer eerst nog schriftelijk informeren hierover.
Het gaat hierbij om kredieten bij financieringsmaatschappijen, creditcards, banken en thuiswinkels. De zogenaamde Minileningen en Minikredieten (tot 1000 Euro) kunnen niet geregistreerd worden, en hier zal de kredietverstrekker bij uitblijven van betaling binnen de gestelde tijd een incassobureau inschakelen.

Code 1 bij het BKR

Is er een aflossingsregeling getroffen met een kredietverstrekker, nadat je een lening te laat hebt terugbetaald, dan krijg je een A1 BKR codering.

Code 2 BKR registratie

Als een betaling is overgedragen aan een incassobureau krijg je de zogenaamde A2 code geregistreerd bij het BKR.

Code 3 BKR codering

Er zijn twee type A3 codes en wel de codering met einddatum en de codering zonder einddatum.

A3 code met einddatum:

Bij een A3 code met einddatum betreft het een kwijtschelding en wordt er tussen kredietverstrekker en kredietnemer afgesproken dat er een bepaald bedrag betaald moet worden en een ander bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Hierna zijn er geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

A3 Code zonder einddatum:

Bij een A3 code zonder einddatum betreft het een afboeking waarbij de kredietverstrekker besluit om het dossier voorlopig te laten rusten. De kredietverstrekker dient dan wel binnen een termijn van 5 jaar de kredietnemer aan te schrijven anders gaat de verjaring in. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 ZONDER einddatum.

Code 4 BKR notering

Indien de kredietverstrekker met de kredietnemer geen contact heeft kunnen leggen, of de kredietnemer was of is gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).

Code 5 BKR notering

Indien er een preventieve betalingsregeling getroffen is voor een hypotheek wordt code A5 gebruikt. Deze code is van tijdelijke aard, nadat de afgesloten betalingsregeling is.

H code BKR registratie

De H code staat voor Herstel. Deze code wordt door de kredietverstrekker gemeld als u weer bij bent met uw achterstallige betalingen. Via deze manier wordt geregistreerd dat er op uw lopende lening geen betalingsachterstand meer is van toepassing is.

Is het zo dat direct na het betalen van uw betalingsachterstand uw lening direct wordt beëindigd, dan wordt er geen H codering (herstelmelding) geregistreerd maar alleen de eind datum van de afgesloten lening.

BKR toetsing

De meeste kredietverleners ‘toetsen’ je BKR voordat ze je een lening aanbieden. De kredietaanbieder vraagt dan je gegevens op bij het BKR. Blijkt dat je een negatieve A codering of zelfs een H codering hebt, dan wordt vaak besloten dat je geen lening krijgt.

BKR kwijtraken

Een BKR kun je kwijtraken. Normaal gesproken verloopt een BKR registratie na 5 jaar. De oorzaak van een negatieve BKR registratie kan dus opgelost zijn, maar de BKR registratie blijft staan. Je hebt dan wel een H registratie, dat staat voor herstel.

Foute BKR registratie

Ben je van mening dat er een foute BKR registratie heeft plaatsgevonden en wil je deze onjuiste BKR kwijtraken, dan zijn er mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen. Ten eerste kan je de kredietverstrekker die voor de foutieve BKR notering heeft gezorgd vragen om de negatieve BKR te corrigeren. Je dient dan een verzoek tot correctie in. Is de BKR notering inderdaad onjuist, dan moet de kredietverstrekker deze wijzigen.

Geschillencommissie BKR

Lukt het bovenstaande niet, dan kan je een beroep doen op de Geschillencommissie BKR. De Geschillencommissie BKR bestaat uit een aantal onafhankelijke deskundigen die expert zijn op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. De geschillencommissie zal beoordelen of jouw kredietverstrekker goed heeft gehandeld. De uitspraken van de Geschillencommissie BKR zijn bindend voor jou, voor je kredietaanbieder en voor het BKR. Als je dus het geschil wint zal de BKR notering moeten verdwijnen. Win je niet, dan blijft de BKR notering staan.

Voorwaarden toegang Geschillencommissie BKR

Voordat je naar de Geschillencommissie BKR kunt toestappen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je schriftelijk kunnen aantonen dat het verzoek tot correctie geen effect heeft gehad bij je kredietverstrekker. Ook moet je binnen 2 maanden nadat het BKR of je kredietverstrekker het verzoek tot correctie heeft afgewezen schriftelijk bezwaar indienen bij het BKR. De kosten voor bezwaar bij de Geschillencommissie BKR bedragen 22,50 euro. Indien de Geschillencommissie BKR je in het gelijk stelt krijg je dit bedrag teruggestort op je rekening.

Geld lenen met BKR

Als je een negatieve BKR registratie hebt, wordt het vaak erg lastig om nog een lening af te kunnen sluiten. Mogelijk kan je een lening afsluiten met BKR. Er zijn namelijk een aantal aanbieders die dergelijke leningen aanbieden.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Een andere optie is om geld te lenen zonder BKR toetsing. Dit is iets moeilijker dan geld lenen met BKR registratie. Sommige aanbieders doen namelijk wel een BKR toetsing, maar bieden toch een lening aan als je een negatieve BKR hebt. Aanbieders die geen BKR toetsing uitvoeren zijn iets schaarser. Geld lenen zonder BKR toetsing betekent dat je BKR niet wordt getoetst. Geld lenen zonder toetsing is bijvoorbeeld mogelijk als je een minilening afsluit.

Onderwerpen BKR

Op Geldlenenbkr.nu staan verschillende pagina’s die betrekking hebben op het BKR en BKR registraties. Hieronder een overzicht.

  • BKR kwijtraken
  • Geld lenen zonder BKR toetsing
  • Geld nodig met BKR
  • Hypotheek met BKR
  • Krediet met BKR
  • Onjuiste BKR registratie